Eurobełkot


ilustr. Nacho (wykorzystano element graf. ze strony wwp.eu.com)

ilustr. Nacho (wykorzystano element graf. ze strony wwp.eu.com)

Gdybyście zajrzeli do różnych kodeksów i dokumentów sprzed II wojny światowej, nie mielibyście zapewne problemu ze zrozumieniem treści.

Dokumenty urzędowe pisano piękną polszczyzną, co może już samo w sobie było sprawą oczywistą. Jest dokument – ma być zrozumiały, mądry, a może nawet ładny językowo.

Pozostałości takiego podejścia przewijały się też przez czasy Polski Ludowej, choć nowo-mowa to już jej wytwór, a pustosłowie komunistycznych dygnitarzy weszło do kanonu nudziarstwa.

Pastwienie się nad polszczyzną stało się sportem wyczynowym jednak dopiero w czasach Unii Europejskiej. Gdy trafia do mnie jakiś dokument o projekcie europejskim zastanawiam się, czy na naszych oczach nie narodził się potworek hodowany i rozumiany przez niewielką kastę humanoidów programowanych przez Polaków.

Bo ich potworek przypomina język polski, tylko jako sumę polsko brzmiących słów.

Sieci Tematyczne (ST) w ramach PO KL stanowią kontynuację rozwiązań zastosowanych w PIW EQUAL. Powołane zostały głównie po to, aby pełnić rolę forum wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami z danej dziedziny a realizatorami projektów innowacyjnych. ST dzielą się na cztery Krajowe Sieci Tematyczne (KST) funkcjonujące w ramach priorytetów centralnych PO KL i zajmujące się czterema wyróżnionymi obszarami tematycznymi dla projektów innowacyjnych

Wiemy i nie wiemy. Rozumiemy i nie rozumiemy. Bełkot unijny czytelny dla tych, którzy go stworzyli.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału kompetencyjnego u 1200 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej  oraz u 250 podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim, poprzez zintegrowanie działań oraz wzrost poparcia społecznego.

Ci, co to piszą, mają zamiar uczyć setki innych – jest szansa, że ci inni przejmą nawyki językowe nauczycieli i też zaczną bełkotać.

Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował o zmianie zapisów dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.2/IN/11. Zmianie uległo jedno z ogólnych kryteriów horyzontalnych oraz ogólne kryteria merytoryczne. Kryteria te dla konkursów na projekty innowacyjne różnią się od kryteriów stosowanych dla projektów standardowych.

Oczy zachodzą mgłą, gdy przyswajamy taką informację. Gdy masz przeczytać kilkadziesiąt stron w tym stylu, zamierają funkcje życiowe…

Nie wybrałem żadnych nadzwyczajnych fragmentów. Nie szukałem długo ani precyzyjnie. Ot, Google i pierwsze lepsze wpisy z Łódzkiego.

Mam wrażenie, że eurobełkot powstał nie bez powodu. Wtajemniczeni dzielą pieniądze i wtajemniczeni je dostają. Pozostali muszą korzystać z pośredników, którzy wyjaśnią im, o co chodzi. Cwano!

 

Reklamy