Droga zakażenia EHEC wg Nacho


ilustr. Nacho

Jeżeli ja dobrze słucham i patrzę, to dzisiaj padły w telewizji słowa, które każą się zacząć bać. Chyba, że upały zakłóciły tok myślenia Nacho lub fachowca z TV… Na pocieszenie – tatuś przywiózł sobie EHEC z Niemiec.

Reklamy