Jan Paweł II


Brońcie z mocą

godności i praw każdego człowieka,

przeciwstawiając się prześladowaniom

i wyzyskowi ze strony możnych

Reklamy